Димни люкове Top Evac – Люкове за изхвърляне на дим и топлина

Димни люкове TOP EVAC

Димни люкове TOP EVAC Димните люкове Top Evac са предназначени за покриви на индустриални халета и постройки, в съотвествие с европейските разпоредби относно пожарната безопасност.
За всяко производство с индустриално предназначение, люковете за дим и топлина (E.F.C.) ще заемат задължително между 1% и 5% от повърхността
Спектърът на размерите на изработване на димните люкове е 800 мм x 800 мм до 2000 мм x 2000 мм.
- отлично съотношение цена/качество ;
- естественото осветление на големите вътрешни помещения, като това позволява значимо намаляване на енергийните разходи;
- ежедневно проветряване чрез мобилните люкове ;
- изхвърляне на дима и на горещите газове, които се получават и се вдигат в закрити помещения в случай на пожар.

За повече информации

изтеглете pdf брошура